SLOVAKIA

SLOVAKIA

Autors and works

West Slovakian Museum at Trnava

Museum of Zitny Ostrov Dunajska Streda

Alexander Trifonov (Russia)

Domino, 2010, oil on canvas

Exhibitions

PEOPLE-metr in Slovakia:

2 exhibitions in 2 terms in 2 places

Trnava - Západoslovenské múzeum 10.6. - 31.8.2011

Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum 8.9. - 1.10.2011