PEOPLE-metr

Člověk a metr papíru. Autor a jeho sdělení k jednotnému tématu na jednotném formátu libovolnou technikou. Figurální interpretace vjemů, vztahů, vazeb a názorů. První přehlídka v Galerii Zbraslav v roce 2009 vzbudila zájem slovenských kolegů a jejich nabídka k přenesení výstavy na Slovensko byla impulsem ke konceptu mezinárodní putovní výstavy současné figurální tvorby. Pro druhý ročník (2011) byli osloveni další partneři z Polska a Maďarska a samotná výstava procestovala přes 2 000 kilometrů, než se vrátila zpět do Prahy.


Hommage - jako autorova pocta libovolné osobnosti nebo skutečnosti - je společným tématem letošní, v pořadí již třetí, výstavy PEOPLE-metr 2013. Přehlídka prezentuje především díla autorů žijících v Česku, Maďarsku, Slovensku a Polsku. V minulém ročníku se organizátorům podařilo ještě zajistit účast autorů z Chorvatska a Ruska a letošní ročník v této tradici rozšiřování okruhu vystavujících pokračuje.


Ve čtyřech těsně sousedících státech uprostřed Evropy, ve státech, které mají se svou koexistencí a vzájemným vnímáním málo i mnoho zkušeností zároveň. A proto setkávání a konfrontace intimních reflexí tolika

svébytných osobností může vykřesat onu tolik potřebnou jiskru, vedoucí k touze po bližším poznání, a je znamenitou příležitostí k otevření nejen oken, ale i dveří mezi námi.

PEOPLE-metr

Project supported: